Webbplatsen använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen.

Aimo och våra utvalda partners använder cookies och liknande teknologier för att du ska få bästa möjliga upplevelse av den här sidan. Om du samtycker till det kommer vi att använda cookies för analys- och marknadsföringssyften.

Besök vår Cookie Policy för att läsa mer om de cookies vi använder.

Du kan när som helst återkalla eller ändra ditt samtycke, genom att klicka på "Hantera Cookies" på botten av webbsidan.

Välj vilka cookies du vill godkänna

På den här sidan sätter vi alltid cookies som är nödvändiga, d.v.s. som behöver användas för att sidan ska fungera ordentligt.

Om du samtycker till det kommer vi också att sätta andra typer av cookies. Du kan lämna eller ta tillbaka ditt samtycke till olika typer av cookies med hjälp av reglarna nedan. Du kan ändra eller ta tillbaka ditt samtycke när du vill, genom att klicka på länken "Hantera Cookies", som alltid finns tillgänglig på botten av sidan.

För att få mer information om vad de olika typerna av cookies gör, hur dina uppgifter används när de sätts, m.m, se vår Cookie Policy.

Dessa cookies är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt, och sätts alltid när du besöker sidan.

Leverantörer Teamtailor

Dessa cookies samlar in information som hjälper oss att förstå hur sidan används.

Leverantörer Teamtailor

Dessa cookies används för att anpassa den marknadsföring du får se. I vissa fall utför de också ytterligare funktioner på sidan.

Leverantörer Youtube
Avdelning

Supportfunktioner

Ekonomi

Ekonomiavdelningens uppdrag är att vara företagets ekonomiska samvete, säkerställa god ordning och optimal effektivitet i alla ekonomiska processer samt eliminera läckage och slöseri. Vi levererar korrekt och relevant ekonomisk information och beslutsunderlag till bolagets olika intressenter. Vi är indelade i olika team med egna ansvarsområden. Controller team, Redovisnings teamet med reskontragruppen och avtalsgruppen och inköp.

Marknad

Marknadsavdelningens uppdrag är att marknadsföra varumärket och alla våra tjänster och lösningar som vi på Aimo tillhandahåller. Vi skapar kampanjer, producerar marknadsmaterial, filmer och bilder samt vidareutvecklar och optimerar våra digitala plattformar. Vi ansvarar även för företagets webbplats och stöttar driften och organisationen med marknads- och kommunikationsmaterial.

HR

HR avdelningens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar så att vi som företag ska nå våra mål och vision samt efterleva våra värderingar. Vi är en naturlig samverkanspart gentemot våra verksamheter i såväl det administrativa och operativa arbetet som på längre sikt i det övergripande strategiska arbetet HR består av ett team av HRBP och Talent acquisition specialist och ett Payroll team.

Juridik

Juridiks uppdrag är att ansvara för bolagets juridiska arbete, såväl internt som externt genom att ge juridiskt stöd åt ledningen och övriga chefer/avdelningar för hela organisationen. Vi bistår med internt stöd och rådgivning vid juridiska frågeställningar, upprättar och granskar alla sorters avtal, yttranden och andra dokument av juridiskt underhåll. Vi representerar även företaget gentemot externa parter och myndigheter samt deltar i förhandlingar med fastighetsägare och andra uppdragsgivare.

Jobbar du redan på Aimo ?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.